İzahname Değişikliği: Azimut Portföy 5.0 Serbest (Döviz) Fon Yönetim Ücreti Artışı ve Diğer Güncellemeler

Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Azimut Portföy 5.0 Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02.05.2023 tarih ve E-12233903-305.04-36711 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 9 Haziran 2023 Cuma’dır.