Özel Fon Kurulumu ve Yönetimi

Özel Yatırım Fonu Nedir?

Katılma payları önceden belirlenmiş özel kişi ve/veya kurumlara tahsis edilen ve Portföy Yönetim Şirketi tarafından kurulan fonlar ‘**Özel Fon**’ olarak adlandırılır. Özel fonun yatırım stratejisi ve yatırım yapacağı ürün grupları fon izahnamesinde açıkca belirtilir.

Özel Fon kimler için uygundur?

Özel Fon belirli bir büyüklükte varlığa sahip olup, bu varlığı uzun vade perspektifinde değerlendirmek isteyen kişi ve kurumlar için uygun bir yatırım aracıdır.

  • Bireyler, aileler, aile şirketleri
  • Kurumlar, Şirket Ortakları, Yöneticileri, Çalışanları
  • Vakıf, Dernek ve Sendikalar
  • Meslek Grupları, Sektörel Yatırımcılar

Özel Fonların Avantajları Nelerdir?

Kişiye Özel

Özel Fon, yatırımcının risk ve beklentilerine göre belirlenecek bir yatırım stratejisi ile kurulur. Fonun en büyü avantajlarından biri tek fon çatısı altında değişik yatırım stratejilerinin uygulanmasına olanak vermesi ve piyasa koşullarına göre istenildiğinde stratejinin değiştirilebilmesidir.

Profesyonel Yönetim

Özel Fon, Azimut Portföy’ün deneyimli ve uzman portföy yönetim kadrosu tarafından yönetilir.

Gizlilik

Özel Fon kuruluşta fonun yatırımcısının isimlerinin kamuya açıklanması zorunlu olmayıp, sadece kuruluş aşamasında SPK’ya bildirim yapılması yeterlidir.

Likidite

Özel fon payları istenilen zaman ve istenilen adette fona iade edilmek kaydı ile nakde dönüştürülebilir. Fon izahnamesinde belirtilen ihbar süreleri çerçevesinde gelen talepler kurucu tarafından en iyi gayret esasıyla nakde çevrilir.

Vergi (Genel)

Özel Fonlar’dan elde edilen tüm gelirler (beyanname düzenlenmeksizin) fon türüne göre %0-10 kaynağında stopaj kesintisi ile vergilendirilmektedir.

Özel Fonlar Nasıl Vergilendirilir?

Yatırım fonlarında vergilendirme stopaj yoluyla kaynağında kesilmektedir. Dolayısıyla yatırım fonu gelirlerli için beynanname marifetiyle gelir vergisi matrahına ekleme yapılmayacaktır. Tek vergi kaynağında kesilen stopajdır.

Yatırım fonu stopajı, fon bozum anında kesilmektedir. Dolayısıyla fona giriş yapıldıktan sonra fon bozumu yapılmadığı müddetçe biriken stopajın da ertelenmesi marifetiyle önemli bir fonlama geliri elde etme imkanı oluşmaktadır.

Azimut Portföy olarak nasıl Özel Fon kuruyoruz?

  • Azimut Portföy, SPK’ya başvurarak şemsiye fon platformu altında özel bir yatırım fonu kurmak için izin alacaktır. Onay alındıktan sonra Azimut Portföy fonun kurucusu ve yöneticisi olacaktır. Fonun hayata geçmesi (başvuru ve SPK onayı) takriben 2 ay alabilir. Fon SPK tarafından regule edilecektir.
  • Özel Fon (örnek isim: Azimut Portföy Yönetimi … Fonu) Değişken Fon veya Serbest Fon olarak kurulacak ve farklı varlık sınıflarına esnek bir şekilde yatırım yapacaktır, bu şekilde SPK’nın varlık/sektör kısıtlamalarına maruz kalmayacaktır.
  • Türkiye İş Bankası fonun resmi saklamacısı ve fon hizmet birimi olacaktır.
  • Özel fona ait fon katılma payları İş Bankası’nda Azimut Portföy Yönetimi tarafından katılımcıların kendi isimlerine açılan saklama hesaplarında muhafaza edilecektir.