Fon Duyuruları

THC – Azimut Portföy LCP Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzük ve İhraç Belgesi Tadili

Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. LCP Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu iç tüzük ve ihraç belgesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.03.2023 tarih ve E-12233903-320.04-35135 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Yeni Fon: Azimut Portföy Barkın Serbest (TL) Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon’a bağlı “Azimut Portföy Barkın Serbest (TL) Özel Fon” un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 15.02.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 33243 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.

Yeni Fon: Azimut Portföy Erciyes Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon‘a bağlı “Azimut Portföy Erciyes Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)” un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 15.02.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 33243 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.

Yeni Fon: Azimut Portföy Inova Agro Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon’a bağlı “Azimut Portföy Inova Agro Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)” un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 08.02.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 32890 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.

Yeni Fon: Azimut Portföy ESES Serbest (Döviz) Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon’a bağlı “Azimut Portföy ESES Serbest (Döviz) Özel Fon” un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 27.01.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 32489 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.

Yeni Fon: Azimut Portföy SYH Serbest Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon’a bağlı “Azimut Portföy SYH Serbest Özel Fon’un (Fon)” nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 20.01.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 32130 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.

Azimut Portföy BKS Serbest Özel Fon İzahname Değişikliği

Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Azimut Portföy BKS Serbest Özel Fon izahnamesinin tahsis edildiği nitelikli yatırımcıların değiştirilmesi amacıyla Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.01.2023 tarih ve E-12233903-305.04-32111 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 23.01.2023 Pazartesi’dir.

İzahname değişikliği tadil metni ve Fonun güncel izahnamesi ekte yer almaktadır.

Azimut Portföy BKS Serbest Özel Fon

Yeni Fon: Azimut Portföy İzmir Serbest (TL) Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon’a bağlı “Azimut Portföyİzmir Serbest (TL) Özel Fon” un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 10.01.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 31513 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.

Yeni Fon: Azimut Portföy Vita Serbest Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon’a bağlı “Azimut Portföy Vita Serbest Özel Fon” un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 10.01.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 31513 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.

Yeni Fon: Azimut Portföy Sirius Serbest (Döviz) Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon’a bağlı “Azimut Portföy Sirius Serbest (Döviz) Özel Fon” un  kuruluşuna  izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş

ve 10.01.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 31513  sayılı  onay  yazısı   ile  tarafımıza  kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.