Fon Duyuruları

Yeni Fon: Azimut Portföy 216 Serbest (Döviz) Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı “Azimut Portföy 216 Serbest (Döviz) Özel Fon’un (Fon)” kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 01/02/2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-48859 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izim verilmiştir .

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.

İzahname Değişikliği: Azimut Portföy 20.0 Serbest (Döviz) Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon ’a bağlı Azimut Portföy 20.0 Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin 6.5 ve 6.7 numaralı maddelerinin değiştirilmesi amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.12.2023 tarih ve E-12233903-305.04-46665 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 24.01.2024 dür.

Yeni Fon: Azimut Portföy Deniz Serbest (Döviz) Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı “Azimut Portföy Deniz Serbest (Döviz) Özel Fon’un (Fon)” kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 29/12/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-47474 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.

Yeni Fon: Azimut Portföy Merter Serbest (Döviz) Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı “Azimut Portföy Merter Serbest (Döviz) Özel Fon’un (Fon)” kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 03/01/2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-47568 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.

İzahname Değişikliği: Azimut Portföy TESA (Döviz) Serbest Özel Fon

Şirketimizin kurucusu olduğu Azimut Portfõy TESA Serbest (Döviz) Özel Fon katılma paylarının tahsisli olarak satışa sunulacağı nitelikli yatırımcı grubuna ilave yatırımcı eklenmesini teminen Fon İzahnamesi’nin VI’ncı bölümünün giriş kısmı ile izahnamenin 12.2 no’lu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 11/12/2023 tarih ve E-12233903-309.04-46463 sayılı izin doğrultusunda uygun görülmüştür.

Değişiklikler 15.12.2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İzahname Değişikliği: Azimut Portföy TESA Serbest (Döviz) Özel Fon

Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Azimut Portföy TESA Serbest (Döviz) Özel Fon’a ilave yeni yatırımcı eklenmesini teminen izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11/12/2023 tarih ve E-12233903-305.04-46463 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 15.12.2023 Cuma’dır.

Yeni Fon: Azimut Portföy İkinci Kira Sertifikaları Katılım Fonu

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fon’a bağlı “Azimut Portföy İkinci Kira Sertifikaları Katılım Fonu’nun” kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 28/11/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-45832 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.

Yeni Fon: Azimut Portföy İnan2 Serbest Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı “Azimut Portföy İnan2 Serbest Özel Fonu’nun” kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 28/11/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-45855 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.