Yeni Fon: Azimut Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi AŞ. Hisse Senedi Şemsiye Fonu ‘na bağlı “Azimut Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon )” un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 18.10.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01– 43727 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.