Yeni Fon: Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi AŞ. Katılım Şemsiye Fonu ‘na bağlı “ Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu” nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 18.10.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01– 43727 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.