Yeni Fon: Azimut Portföy SVS Serbest Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı “Azimut Portföy SVS Serbest Özel Fon”un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 08.08.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01– 40644 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.