Yeni Fon: Azimut Portföy TAF Serbest Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı “Azimut Portföy TAF Serbest Özel Fon”un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 25.10.2023 tarih ve E-1223903-305.01.01-44099 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.