Yeni GSYF: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. CVentures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

“Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. CVentures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 12.06.2023 tarih ve E-12233903-320.01.01 – 38510 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon içtüzüğü ekte yer almaktadır.