Fon Duyuruları

Yeni Fon: Azimut Portföy BGN Serbest Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon‘a bağlı “Azimut Portföy BGN Serbest Özel Fon”un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 12.06.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01–38560 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.

Watsspace