Fund Announcements

Kap Sayfası Değişikliği: Azimut Portföy Güney Serbest Özel Fonun Yönetim Ücreti Artışı Hakkında

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fona bağlı Azimut Portföy Güney Serbest Özel Fonun fon yönetim ücretinin arttırılmasını teminen fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasının değişikliğine 29.04.2024 tarih ve 2024/038 sayılı yönetim kurulu kararı ile karar verilmiştir.

Değişikliklerin yürürlülüğe giriş tarihi 12/06/2024 Çarşamba’dır.

İzahname Değişikliği: Azimut Portföy 5.0 Serbest (Döviz) Fon

Fon yönetim ücreti, yıllık yaklaşık %1,050’si (yüzdebirvirgülsıfırelli) (BSMV dahil] yerine fon toplam değerinin günlük yaklaşık %0,004109’u (yüzbindedörtvirgülyüzdokuz) [yıllık yaklaşık %1,50’si olarak belirlenmiştir.

Değişiklikler 03/06/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İzahname Değişikliği: Azimut Portföy 8.0 Serbest Fon

Fon yönetim ücreti, yıllık yaklaşık% 1,5750 yüzdebirvirgülbeşbinyediyüzelli) (BSMV dahil) yerine fon toplam değerinin günlük yaklaşık %0,0087671’i (yüzbindesekizvirgülyedibinaltıyüzetmişbir) [yıllık yaklaşık % 3,20’si (yüzdeüçvirgülyirmi) (BSMV dahil) olarak belirlenmiştir.

Değişiklikler 03/06/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Duyuru Metni ekte yer almaktadır.

İzahname Değişikliği: Azimut Portföy İvme Serbest Fon

Fon yönetim ücreti, fon toplam değerinin yıllık yaklaşık % 1,5750’si (yüzdebirvirgülbeşbinyediyüzelli) (BSMV Dahil) yerine, fon toplam değerinin günlük yaklaşık %0,008767’si (yüzbindesekizvirgülyediyüzaltmışyedi) [yıllık yaklaşık %3,20’si (yüzdeüçvirgülyirmi) (BSMV Dahil)] olarak belirlenmiştir.

Değişiklikler 03/06/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Duyuru Metni ekte yer almaktadır.

İzahname Değişikliği: Azimut Portföy Esin Serbest (Döviz) Özel Fon

Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı; Azimut Portföy Esin Serbest (Döviz) Özel Fon’a (Fon), yeni yatırımcı eklenmesini teminen fon izahnamesinin VI. ve 12.1.’inci maddesinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.04.2024 tarih ve E-12233903-305.04-52227 sayılı yazı ile uygun görülmüştür.

Değişikliklerin yürürlülüğe giriş tarihi 19.04.2024 Cuma (Bugün)’dür.

Tadil metni ekte yer almaktadır.

İzahname Değişikliği: Azimut Portföy MAB Serbest Özel Fon

Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı; Azimut Portföy MAB Serbest Özel Fon’un (Fon) izahnamesinin fon yönetim ücretinin arttırılması amacıyla Fon Yönetim Ücretini ve fonun yatırımcılarının bildirim yazısını düzenleyen maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.04.2024 tarih ve E-12233903-305.04-52228 sayılı yazı ile uygun görülmüştür.

Değişikliklerin yürürlülüğe giriş tarihi 19.04.2024 Cuma (Bugün)’dır.

Tadil metni ekte yer almaktadır.

İzahname Değişikliği: Azimut PYŞ Dengeli Serbest Fon

Kurucusu olduğumuz, Azimut PYŞ Dengeli Serbest Fon’un Fon yönetim ücretinin arttırılması ve muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun E-12233903-305.04-50468 sayılı ve 28.02.2024 tarihli yazısı ile uygun görülmüştür.

Değişikliklerin yürürlülüğe giriş tarihi 15.04.2024 Pazartesi’dir.

Tadil Metni ekte yer almaktadır.

İzahname Değişikliği: Azimut PYŞ Strateji-1 Serbest Fon

Kurucusu olduğumuz, Azimut PYŞ Strateji-1 Serbest Fon’un Fon yönetim ücretinin arttırılması ve muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun E-12233903-305.04-50468 sayılı ve 28.02.2024 tarihli yazısı ile uygun görülmüştür.

Değişikliklerin yürürlülüğe giriş tarihi 15.04.2024 Pazartesi’dir.

Tadil Metni ekte yer almaktadır.

İzahname Değişikliği: Azimut PYŞ Atak Serbest Fon

Kurucusu olduğumuz, Azimut PYŞ Atak Serbest Fon’un Fon yönetim ücretinin arttırılması ve muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun E-12233903-305.04-50468 sayılı ve 28.02.2024 tarihli yazısı ile uygun görülmüştür.

Değişikliklerin yürürlülüğe giriş tarihi 15.04.2024 Pazartesi’dir.

Tadil Metni ekte yer almaktadır.

Yeni Fon: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Tatil Sepeti 2 GSYF

Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Tatil Sepeti2 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (Fon) kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 02.04.2024 tarih ve E-12233903-320.01.01-52189 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon içtüzüğü ve ihraç belgesi ekte yer almaktadır.