Fund Announcements

Yeni Fon: Azimut Portföy 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Şemsiye Fon‘a bağlı “Azimut Portföy 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon”un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 01.09.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01– 41615 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .

Fon izahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.

Yeni Fon: Azimut Portföy AMS Serbest Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı “Azimut Portföy AMS Serbest Özel Fon” un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 16.08.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01–40971 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.

Yeni Fon: Azimut Portföy SVS Serbest Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı “Azimut Portföy SVS Serbest Özel Fon”un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 08.08.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01– 40644 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.

İzahname Değişikliği: Azimut Portföy ADemir Serbest Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon‘a bağlı Azimut Portföy ADemir Serbest Özel Fon’un (Fon) unvanının “Azimut Portföy ADemir Serbest (TL) Özel Fon” olarak değiştirilmesi de dahil Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 26.07.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-40101 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Yapılan değişiklikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 21/08/2023’dür.

İzahname Tadil Metni ekte yer almaktadır.

Azimut Portföy Çınar Serbest (TL) Özel Fon İzahname Değişikliği

Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Azimut Portföy Çınar Serbest (TL) Özel Fon izahnamesinin yatırım stratejisinin güncellenmesi kapsamında Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.06.2023 tarih ve E-12233903-305.04-38297 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 17.07.2023 Pazartesi’dir.

Yeni Fon: Azimut Portföy DLS Serbest Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon‘a bağlı “Azimut Portföy DLS Serbest Özel Fon”un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 16.06.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01–38792 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.

Yeni Fon: Azimut Portföy Alarko Yatırım Birinci Serbest (TL) Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon‘a bağlı “Azimut Portföy Alarko Yatırım Birinci Serbest (TL) Özel Fon”un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 16.06.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01–38792 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.

Yeni Fon: Azimut Portföy BGN Serbest Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon‘a bağlı “Azimut Portföy BGN Serbest Özel Fon”un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 12.06.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01–38560 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.

Yeni GSYF: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. CVentures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

“Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. CVentures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 12.06.2023 tarih ve E-12233903-320.01.01 – 38510 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon içtüzüğü ekte yer almaktadır.

İzahname Değişikliği: Azimut Portföy 5.0 Serbest (Döviz) Fon Yönetim Ücreti Artışı ve Diğer Güncellemeler

Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Azimut Portföy 5.0 Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02.05.2023 tarih ve E-12233903-305.04-36711 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 9 Haziran 2023 Cuma’dır.