Azimut Portföy BKS Serbest Özel Fon İzahname Değişikliği

Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Azimut Portföy BKS Serbest Özel Fon izahnamesinin tahsis edildiği nitelikli yatırımcıların değiştirilmesi amacıyla Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.01.2023 tarih ve E-12233903-305.04-32111 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 23.01.2023 Pazartesi’dir.

İzahname değişikliği tadil metni ve Fonun güncel izahnamesi ekte yer almaktadır.

Azimut Portföy BKS Serbest Özel Fon