Azimut Portföy Çınar Serbest (TL) Özel Fon İzahname Değişikliği

Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Azimut Portföy Çınar Serbest (TL) Özel Fon izahnamesinin yatırım stratejisinin güncellenmesi kapsamında Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.06.2023 tarih ve E-12233903-305.04-38297 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 17.07.2023 Pazartesi’dir.