Yeni Fon: Azimut Portföy Erciyes Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon‘a bağlı “Azimut Portföy Erciyes Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)” un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 15.02.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 33243 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.