BKS Serbest Özel Fon Duyurusu

Kurucusu olduğumuz “Azimut Portföy BKS Serbest Fon” izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 04/12/2020 tarih ve E-12233903-305.04-12413 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .

Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 10 Aralık 2020 Çarşamba’dır.

Onaylı izahname tadil metni ile fon izahnamesi ekte yer almaktadır.