Çoklu Varlık Değişken Fon (GMA) Duyurusu

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş DeğişkenŞemsiye Fon’a bağlı Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon izahnamesinin giriş ve kısaltmalar bölümü ile 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.4, 2.5, 9.4 no’lu maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 10.12.2021 tarih ve E-12233903-305.04-14233 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 3 Ocak 2022′dir.

İzahname tadil metni, güncel izahname ve güncel yatırımcı bilgi formu ekte yer almaktadır.