İzahname Değişikliği: Azimut Portföy 5.0 Serbest (Döviz) Fon

Fon yönetim ücreti, yıllık yaklaşık %1,050’si (yüzdebirvirgülsıfırelli) (BSMV dahil] yerine fon toplam değerinin günlük yaklaşık %0,004109’u (yüzbindedörtvirgülyüzdokuz) [yıllık yaklaşık %1,50’si olarak belirlenmiştir.

Değişiklikler 03/06/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Watsspace