İzahname Değişikliği: Azimut Portföy 8.0 Serbest Fon

Fon yönetim ücreti, yıllık yaklaşık% 1,5750 yüzdebirvirgülbeşbinyediyüzelli) (BSMV dahil) yerine fon toplam değerinin günlük yaklaşık %0,0087671’i (yüzbindesekizvirgülyedibinaltıyüzetmişbir) [yıllık yaklaşık % 3,20’si (yüzdeüçvirgülyirmi) (BSMV dahil) olarak belirlenmiştir.

Değişiklikler 03/06/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Duyuru Metni ekte yer almaktadır.

Watsspace