İzahname Değişikliği: Azimut Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu’nun, Fon yönetim ücretinin arttırılması ve muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun E-12233903-305.04-50398 sayılı ve 27.02.2024 tarihli yazısı ile uygun görülmüştür. Değişikliklerin yürürlülüğe giriş tarihi 15.03.2024 Cuma’dır. Tadil Metni ekte yer almaktadır.