İzahname Değişikliği: Azimut Portföy Esin Serbest (Döviz) Özel Fon

Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı; Azimut Portföy Esin Serbest (Döviz) Özel Fon’a (Fon), yeni yatırımcı eklenmesini teminen fon izahnamesinin VI. ve 12.1.’inci maddesinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.04.2024 tarih ve E-12233903-305.04-52227 sayılı yazı ile uygun görülmüştür.

Değişikliklerin yürürlülüğe giriş tarihi 19.04.2024 Cuma (Bugün)’dür.

Tadil metni ekte yer almaktadır.

Watsspace