İzahname Değişikliği: Azimut Portföy İvme Serbest Fon

Fon yönetim ücreti, fon toplam değerinin yıllık yaklaşık % 1,5750’si (yüzdebirvirgülbeşbinyediyüzelli) (BSMV Dahil) yerine, fon toplam değerinin günlük yaklaşık %0,008767’si (yüzbindesekizvirgülyediyüzaltmışyedi) [yıllık yaklaşık %3,20’si (yüzdeüçvirgülyirmi) (BSMV Dahil)] olarak belirlenmiştir.

Değişiklikler 03/06/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Duyuru Metni ekte yer almaktadır.

Watsspace