İzahname Değişikliği: Azimut Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)’un, Fon yönetim ücretinin arttırılması ve muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun E-12233903-305.04-50398 sayılı ve 27.02.2024 tarihli yazısı ile uygun görülmüştür.

Değişikliklerin yürürlülüğe giriş tarihi 15.03.2024 Cuma’dır.

Tadil Metni ekte yer almaktadır.