İzahname Değişikliği: Azimut Portföy MAB Serbest Özel Fon

Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı; Azimut Portföy MAB Serbest Özel Fon’un (Fon) izahnamesinin fon yönetim ücretinin arttırılması amacıyla Fon Yönetim Ücretini ve fonun yatırımcılarının bildirim yazısını düzenleyen maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.04.2024 tarih ve E-12233903-305.04-52228 sayılı yazı ile uygun görülmüştür.

Değişikliklerin yürürlülüğe giriş tarihi 19.04.2024 Cuma (Bugün)’dır.

Tadil metni ekte yer almaktadır.

Watsspace