İzahname Değişikliği: Azimut Portföy Piyasa Nötr Serbest Fon Hakkında (Tefas Platformunda İşleme Açılma)

Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fona bağlı; Azimut Portföy Piyasa Nötr Serbest Fonun (FON), Türkiye Elektronik Fon Alım Satım (TEFAS) Platformunda işlem görebilmesi amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.04.2024 tarih ve E-12233903-305.04-52920 sayılı yazı ile uygun görülmüştür.

Değişikliklerin yürürlülüğe giriş tarihi 10/06/2024 Bugün’dür.

Watsspace