İzahname Değişikliği: Azimut PYŞ Dengeli Serbest Fon

Kurucusu olduğumuz, Azimut PYŞ Dengeli Serbest Fon’un Fon yönetim ücretinin arttırılması ve muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun E-12233903-305.04-50468 sayılı ve 28.02.2024 tarihli yazısı ile uygun görülmüştür.

Değişikliklerin yürürlülüğe giriş tarihi 15.04.2024 Pazartesi’dir.

Tadil Metni ekte yer almaktadır.

Watsspace