İzahname Değişikliği: Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Kurucusu olduğumuz Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu’nun, Fon yönetim ücretinin arttırılması ve muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun E-12233903-305.04-50398 sayılı ve 27.02.2024 tarihli yazısı ile uygun görülmüştür.

Değişikliklerin yürürlülüğe giriş tarihi 15.03.2024 Cuma’dır.

Tadil Metni ekte yer almaktadır.