Kap Sayfası Değişikliği: Azimut Portföy Güney Serbest Özel Fonun Yönetim Ücreti Artışı Hakkında

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fona bağlı Azimut Portföy Güney Serbest Özel Fonun fon yönetim ücretinin arttırılmasını teminen fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasının değişikliğine 29.04.2024 tarih ve 2024/038 sayılı yönetim kurulu kararı ile karar verilmiştir.

Değişikliklerin yürürlülüğe giriş tarihi 12/06/2024 Çarşamba’dır.

Watsspace