THC – Azimut Portföy LCP Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzük ve İhraç Belgesi Tadili

Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. LCP Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu iç tüzük ve ihraç belgesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.03.2023 tarih ve E-12233903-320.04-35135 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.