Yeni Fon: Azimut Portföy 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Şemsiye Fon‘a bağlı “Azimut Portföy 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon”un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 01.09.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01– 41615 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .

Fon izahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.