Yeni Fon: Azimut Portföy Alarko Yatırım Birinci Serbest (TL) Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon‘a bağlı “Azimut Portföy Alarko Yatırım Birinci Serbest (TL) Özel Fon”un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 16.06.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01–38792 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.

Watsspace