Yeni Fon: Azimut Portföy AMS Serbest Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı “Azimut Portföy AMS Serbest Özel Fon” un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 16.08.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01–40971 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.