Yeni Fon: Azimut Portföy ASERVA Serbest Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Şemsiye Fon‘a bağlı “Azimut Portföy ASERVA Serbest Özel Fon”un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 09.10.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 43180 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.

Watsspace