Yeni Fon: Azimut Portföy AVF Serbest Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Şemsiye Fon‘a bağlı “Azimut Portföy AVF Serbest Özel Fon” un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 28.09.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01– 42704 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.

Watsspace