Yeni Fon: Azimut Portföy ESES Serbest (Döviz) Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon’a bağlı “Azimut Portföy ESES Serbest (Döviz) Özel Fon” un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 27.01.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 32489 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.