Yeni Fon: Azimut Portföy Inova Agro Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon’a bağlı “Azimut Portföy Inova Agro Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)” un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 08.02.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 32890 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.