Yeni Fon: Azimut Portföy İzmir Serbest (TL) Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon’a bağlı “Azimut Portföyİzmir Serbest (TL) Özel Fon” un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 10.01.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 31513 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.