Yeni Fon: Azimut Portföy Sirius Serbest (Döviz) Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon’a bağlı “Azimut Portföy Sirius Serbest (Döviz) Özel Fon” un  kuruluşuna  izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş

ve 10.01.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 31513  sayılı  onay  yazısı   ile  tarafımıza  kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.