Yeni Fon: Azimut Portföy SYH Serbest Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon’a bağlı “Azimut Portföy SYH Serbest Özel Fon’un (Fon)” nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 20.01.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 32130 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.