Yeni Fon: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun (Fon) kuruluşuna izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 13.10.2023 tarih ve E-12233903-315.01.01 – 43537 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon içtüzüğü ekte yer almaktadır.

Watsspace