Yeni Fon: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Özgün Özel Gayrimenkul Yatırım Fonu

Kurucusu olduğumuz “Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Özgün Özel Gayrimenkul Yatırım Fonu” nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 06/11/2023 tarih ve E-12233903-315.01.01.-44678 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon içtüzüğü ekte yer almaktadır.