Değişken Şemsiye Fon İç Tüzük Değişikliği

SPK’nın 20.03.2018 tarih ve 12233903-305.04 – E.3238 sayılı onay yazısı ile Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon içtüzüğünün 2.4. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Serbest Değişken İçtüzük Tadil Metni Ektedir.