Dünyagöz Karşılık Ayrılması Hakkında

Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu portföylerinde Dünya Göz tahvili bulunan fonlar için (IBR,SPV, IBG ve FYM fonları) için ihraççının uzun bir süredir finansal sonuçlarını yayınlamaması ve söz konusu şirketin mevcut mali durumu hakkında bilgi edinilememesi sebebiyle, ihtiyatlı bir tutum yaklaşımıyla ilgili fonlarda 11.07.2018 tarih ve 2018/37 sayılı yönetim kurulu kararıyla günlük gelir kaydı uygulamasının durdurulmasına karar verilmişti.

Geçen 3 aylık sürede gerek şirket yetkililerinden gerekse  KAP’tan ihraçcının mevcut mali durumu hakkında  sağlıklı bilgi akışının halen sağlanamaması ve genel ekonomik koşullardaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, ihtiyatlı tutumun devam ettirilmesi gerekliliğiyle, 11.10.2018 tarihinde  daha önce günlük kaydı oluşturularak fon fiyatına yansıtılan tutarlarda karşılık ayrılmasına karar verilmiştir.