Şube Kapanış Duyurusu

Şirketimiz 27.12.2017 Tarih ve 57 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Denizli Şubemizin kapatılmasına karar vermiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.12.2017 tarih ve 12233903-350.08.08-E.14489 sayılı izin yazısı ile kapatma işlemleri tamamlanmıştır. Denizli Şubemizin kapanışına ilişkin Yönetim Kurulu kararımız Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünde 12.01.2018 tarihinde tescil ve ilan edilerek, 23.01.2018 Tarih, 9500 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.