Şube Kapanış izni

Şirketimizin “Saraylar Mah., 2. Ticari Yol, Urhan İş Merkezi No:26, Kat:6, Daire:11 Merkezefendi – Denizli” adresinde bulunan Denizli Şubesi’nin kapatılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu’na (Kurul) yapmış olduğu talep başvurusu, Kurul’un 29 Aralık 2017 tarih ve 12233903-350.08.08-E.14489 sayılı izin yazısı ile uygun bulunmuştur. İşbu izin yazının tebliğini izleyen 10 iş günü içinde Şube tescili, bağlı bulunduğu ticaret sicilinden terkin edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilecektir.