Şube Kapanış izni

Şirketimizin “Saraylar Mah., 2. Ticari Yol, Urhan İş Merkezi No:26, Kat:6, Daire:11 Merkezefendi – Denizli” adresinde bulunan Denizli Şubesi’nin kapatılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu’na (Kurul) yapmış olduğu talep başvurusu, Kurul’un 29 Aralık 2017 tarih ve 12233903-350.08.08-E.14489 sayılı izin yazısı ile uygun bulunmuştur. İşbu izin yazının tebliğini izleyen 10 iş günü içinde Şube tescili, bağlı bulunduğu ticaret sicilinden terkin edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilecektir.

Watsspace