Fon Duyuruları

İzahname Değişikliği: Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu’un, Fon yönetim ücretinin arttırılması ve muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun E-12233903-305.04-50398 sayılı ve 27.02.2024 tarihli yazısı ile uygun görülmüştür.

Değişikliklerin yürürlülüğe giriş tarihi 15.03.2024 Cuma’dır.

Tadil Metni ekte yer almaktadır.

İzahname Değişikliği: Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu’un, Fon yönetim ücretinin arttırılması ve muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun E-12233903-305.04-50398 sayılı ve 27.02.2024 tarihli yazısı ile uygun görülmüştür.

Değişikliklerin yürürlülüğe giriş tarihi 15.03.2024 Cuma’dır.

Emtia Fon Sepeti Fonu Duyurusu

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Fon Sepeti Şemsiye Fon‘a bağlı “Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu”nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 13.06.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01–22707 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.