İzahname Değişikliği: Azimut Portföy 4.0 Serbest Fon Hakkında

Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı; Azimut Portföy 4.0 Serbest Fon’un, fon malvarlığından yapılan harcamalar için Kurul düzenlemelerine uygunluk tesis edilmesi amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.04.2024 tarih ve E-12233903-305.04-52791 sayılı yazı ile uygun görülmüştür.

Değişikliklerin yürürlülüğe giriş tarihi 10/06/2024 Bugün’dür.

Watsspace