İzahname Değişikliği: Azimut Portföy ADemir Serbest Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon‘a bağlı Azimut Portföy ADemir Serbest Özel Fon’un (Fon) unvanının “Azimut Portföy ADemir Serbest (TL) Özel Fon” olarak değiştirilmesi de dahil Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 26.07.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-40101 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Yapılan değişiklikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 21/08/2023’dür.

İzahname Tadil Metni ekte yer almaktadır.

Watsspace