Yeni Fon: Azimut Portföy Bilge Serbest Özel Fon

Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı “Azimut Portföy Bilge Serbest Özel Fon“ kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş 16.02.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-49819 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.